coutellerie.pl

Blog tematyczny związany z szeroko pojętą kuchnią.

Moda

Znaczenie kontroli jakości w hurtowniach farmaceutycznych

Znaczenie kontroli jakości w hurtowniach farmaceutycznych

Zarządzanie jakością w hurtowniach farmaceutycznych jest możliwe m.in. dzięki standardom wchodzącym w skład tzw. Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD). Rozwiązanie to zostało wprowadzone do życia przez Ministra Zdrowia ustawą z dnia 6 września 2001.

System kontroli jakości – założenia i cele

Kontrola jakości w hurtowniach farmaceutycznych to system rozwiązań, które w bardzo głęboki sposób przenoszą się na sposób funkcjonowania danego podmiotu. W końcu najważniejsze założenia DPD to:

  • zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania produktów leczniczych,

  • zapobieganie wprowadzaniu na rynek podróbek,

  • monitorowanie integralności leków,

  • szeroko rozumiane usprawnienie dystrybucji leków.

Należy pamiętać, że narzucona w ramach DPD kontrola jakości nawiązuje pod względem systemowym do rozwiązań obecnych w prawie unijnym. Przepisy obowiązujące na terytorium Polski mają swe zakorzenienie w Good Distribution Practice (GDP), czyli zbiorze rozporządzeń z 2013 roku.

Zarządzanie jakością w świetle DPD

W celu właściwego zarządzania jakością w rozumieniu strategii DPD niezbędne jest posiadanie określonej (często specjalnie wydzielonej) przestrzeni, ale też zasobów i ludzi. Niezbędne jest też sporządzanie kompletnej dokumentacji, dzięki której można mieć łatwy wgląd w to, co robią pracownicy na poszczególnych etapach DPD. Wszystkie podejmowane tutaj działania są z sobą zsynchronizowane, tak aby całość funkcjonowała jako kompletny, jednorodny system. Ewentualne niezgodności w jego działaniu są na bieżąco monitorowane, ale też wychwytywane i naprawiane, aby w przyszłości uniknąć skutków ciągłego ich nawarstwiania. Co zyskujemy dzięki temu rozwiązaniu?

  1. Na bieżąco kontrolujemy i monitorujemy wszystkie czynniki, które mogą mieć wpływ na jakość produktów leczniczych.

  2. Lepiej chronimy pacjentów, którzy otrzymują leki o dokładnie takich właściwościach, jakie są dla nich odpowiednie.

  3. Możemy ocenić poziom kontrahentów, dobierając ich pod względem uprawnień, zaplecza technicznego i umiejętności.

  4. Badamy sposób przeprowadzenia reklamacji i uszczelniamy system tak, aby było ich najmniej.

  5. Dbamy o poprawę jakości opakowań, które hurtownia farmaceutyczna ma na swoim stanie.

  6. Monitorujemy każdy etap realizacji zamówienia.

Każda hurtownia farmaceutyczna jest również zobowiązana do podejmowania własnych działań, które usprawniają, przyspieszają i ulepszają dystrybucję leków z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa. Podmiot urtica.pl stale dba o to, aby jak najefektywniej wdrażać zasady DPD i tym samym spełniać założenia ustawy.

Materiał zewnętrzny

Udostępnij